Der arbejdes i øjeblikket på vores forsyningsnet.

Der burde ikke være driftsforstyrrelser med mindre du er varslet. Oplever du alligevel strømsvigt, så tjek hos naboen. Er der heller ingen strøm der, så kontakt vores elvagt på 98 62 19 33.